Pracovní neřád

Již to není jako dříve,
že o práci předem víme.
Nyní nevím předem
jakpak v práci budem.